MARIA SALVO

MARIA SALVO

Sabadell, 1920 En començar la guerra ingressa en les JSUC i participa activament en totes les seves activitats, formant part del Comitè de Barcelona, del qual serà responsable de la Secretaria de Propaganda. Al final de la guerra passa a França amb un grup de les JSUC...

TOMASA CUEVAS

Brihuega, Guadalajara, 1917Treballadora des dels nou anys, als catorze ingressa a la Joventut Comunista. En esclatar la guerra civil, s’incorpora a la defensa de la república en multitud de tasques en diversos llocs, sempre lligada a l’organització de les...