Associació

Catalana de

Persones

Ex-preses

Polítiques del

Franquisme

Entitat activa que participa en la vida política i social del país, mantenint els seus punts de referència de sempre, els que conformen el seu ideari antifeixista i la idea d’un món on un diferent bressol no comporti una diferent vida.

NOTÍCIES