Declaració sobre la Llei de Memòria Democràtica

7-07-22

La nostra Associació ha tingut coneixement de les diferents esmenes que han estat incorporades a l’articulat de la nova Llei de Memòria Democràtica durant la constitució de la ponència parlamentària, i ha participat, amb altres entitats memorialistes a les reunions de valoració convocades per diferents grups parlamentaris.

La nostra Associació considera que l’actual redactat constitueix un avenç molt significatiu en polítiques de memòria. Durant el debat encara hi ha espai per millorar-lo i caldria fer bona feina, sumant noves voluntats. Tal com havíem demanat a la nostra Assemblea del 2 d’abril (adjuntem enllaç, català i castellà). “Valentía al Govern de l’Estat i sentit de responsabilitat a les forces progressistes”.

Al seu articulat s’han recollit aspectes fonamentals per tal garantir la imprescriptibilitat dels Crims de Guerra i els Crims de Lesa Humanitat i l’aplicació dels principis dels drets humans i els principis que invoca la Llei: la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició.

Alguns aspectes claus: L’obligació dels poders públics d’interpretar la Llei d’Amnistia de 1977 conforme al Dret Internacional Humanitari. Reconeixement de víctimes de la transició fins l’any 1983, vulneració de Drets humans. Es considera règim ilegal el cop d’Estat del 18 de juliol i de la dictadura. Es crea Fiscalia i una oficina per fer un cens de víctimes de la Guerra i la dictadura. Es crea un Consell de la memòria. Es crea un Centre Documental de la Memòria Democràtica. Es declaren il·legals les condemnes i sancions, per raons polítiques, ideològiques, i de consciència. I es consideren víctimes les comunitats, llengües i cultures basca, catalana i gallega, sota el franquisme. Es reconeix la nacionalitat espanyola dels descendents dels brigadistes internacionals. Es suprimiran títol nobiliaris de personatges franquistes, i la llei serà bel·ligerant contra els autors de les agressions vandàliques al patrimoni memorial antifeixista i les associacions que fan apologia del franquisme i atien l’odi i la violència, entre d’altres aspectes positius.

Però caldrà precisar molt bé alguns redactats del contingut la Llei per evitar que es pugui convertir en paper mullat. Cal ser conscientes que la composició actual del poder judicial (una autèntica anomalia democràtica: manca de renovació i manca de voluntat per aplicar les normes actualment vigent en matèria de memòria) no ho posaran gens fàcil. Cal evitar qualsevol interpretació que faciliti la inanició injustificable de la justícia en materia de memòria. És a dir, cal garantir que les institucions de l’Estat assumiran en primera instància la recerca, exhumació i identificació de les persones desaparegudes, la investigació dels crims del franquisme.

Els capítols dedicats a garantir que la memòria arribi a les escoles, són aspectes cabdals. Així ho hem defensat des de l’inici de la tramitació de la Llei. Fonamental per la implementació del quart principi: el de garantia de no repetició. Per això necessitem ja l’aprovació d’aquest projecte de Llei de MD, per fer realitat l’esperit dels articles 43, “Fomento de las políticas de memoria democrática”, i 44 “Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente de todo el profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria histórica democrática”.

Per aquesta raó volem ara encoratjar a les forces que donen suport a la Llei per tal de garantir que sigui millorada i aprovada. Tenim ara una gran oportunitat i cal aprofitar-la.

Ho fem amb la legitimitat que ens atorga la nostra trajectòria sense defallir durant més de 50 anys en la defensa i preservació de la memòria democràtica, com recentment hem recordat amb motiu dels 20 anys de la Declaració del Liceu: Manifest per a un Memorial Democràtic.

Però si que tenim una certesa, sigui quin sigui el resultat del tràmit parlamentari, continuarem treballant per la millora de les Lleis de memòria a Catalunya, a l’Estat i la UE, i fonamentalment per mantenir viva la memòria democràtica, resistent i antifeixista a casa nostra i a Europa. Ara tenim la possibilitat de fer un pas més amb aquesta Llei, però la lluita per la memòria no s’atura. Ho devem a la memòria de les dones i els homes que ens ha precedit i a la construcció d’un futur amb justícia social i sòlids valors democràtics per a les noves generacions.

Per una veritable Llei de Memòria Democràtica,
Que faci possible el dret a la veritat, la justícia, la reparació, i la no repetició!