Associació

Catalana de

Persones

Ex-preses

Polítiques del

Franquisme

Entitat activa que participa en la vida política i social del país, mantenint els seus punts de referència de sempre, els que conformen el seu ideari antifeixista i la idea d’un món on un diferent bressol no comporti una diferent vida.

NOTÍCIES

LA FUNDACIÓ DEL PSUC, AHIR I AVUI

LA FUNDACIÓ DEL PSUC, AHIR I AVUI

L’Estiu sempre ha estat una època propensa al desenvolupament d’esdeveniments que han canviat la història: revolucions, guerres, revoltes, etc. han...

Visita memorial a La Model

Visita memorial a La Model

L’Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme ha col·laborat amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona...