Manifest 14F Entitats Memorialistes

2-02-21

Amical Mauthausen i altres camps, Amical de les Brigades Internacional de Catalunya, Associació Catalana d’Expressos Polítics del Franquisme.

Que el silenci No ens faci còmplices
Davant de les properes eleccions al Parlament de Catalunya, les Entitats Memorialistes signants, hereves i dipositàries de la memòria de la lluita antifranquista i contra el feixisme i el nazisme i de les víctimes de la repressió i de la deportació, conscients del significat i dels efectes de les ideologies excloents i intolerants,

M A N I F E S T E M QUE:

NO
podem abaixar el cap, ni aclucar els ulls davant dels intents involucionistes, neofeixistes i xenòfobs i dels grups neonazis que campen pel carrer realitzant actes vandàlics contra el patrimoni cultural i memorialista al nostre país, als nostres pobles i arreu del planeta.

NO podem tolerar declaracions i expressions que criden a l’acció violenta, perpetrades des de dins o fora de les Institucions, a través de la mentida, el revisionisme i el negacionisme.

NO podem consentir la paralització de les lleis i normes de les institucions democràtiques, que tanta lluita i sacrifici han significat per a la seva construcció al nostre país.

NO podem permetre que l’extrema dreta i els neofranquistes s’aprofitin dels mecanismes del sistema democràtic per difondre mentides, atiar enfrontaments i manllevar els valors de la igualtat, la solidaritat i la fraternitat, recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans, en la Constitució i l’Estatut.

NO podem admetre que es reescrigui la història, tot denigrant les conquestes democràtiques de la II República i la memòria de les persones defensores de la seva legalitat i combatents per les llibertats arreu d’Europa, contra el feixisme i el nazisme, i que s’enalteixin les dècades de l’ominosa dictadura franquista.

NO podem tolerar la ignorància i el menyspreu als lluitadors per la democràcia al nostre país, en els anys de la clandestinitat i durant la Transició, que pagaren un preu molt alt per les seves accions contra el règim franquista i per assolir la democràcia.

, denunciarem que en un Estat democràtic es permetin discursos que atiïn l’odi i la xenofòbia i que expressions neofeixistes i neofranquistes impregnin els carrers i les institucions.

, reclamaren polítiques públiques clares i compromeses en la defensa de la memòria democràtica, en la preservació de tots els seus símbols i en el manteniment viu del llegat de totes les persones lluitadores per la llibertat.

, combatrem tots els intents de reescriure la història, amb arguments negacionistes i revisionistes.

, defensarem que la memòria democràtica formi part dels currículums educatius, com a eina de formació de ciutadans i ciutadanes per conèixer la nostra història recent.

, lluitarem per mantenir les conquestes socials consolidades, avui amenaçades, i en fer tot el possible per augmentar el benestar de la ciutadania.

, reafirmarem la nostra voluntat internacionalista, la solidaritat i el progrés de tots els pobles, a partir de la vigència dels valors dels qui van lluitar per les llibertats, des de la fi de la 2a Guerra Mundial, un cop aixafat el nazifeixisme, amb l’excepció d’Espanya.

, seguirem reivindicant el món lliure, just i solidari, que van defensar els antifeixistes i antifranquistes, combatent el neoliberalisme i els grups identitaris excloents generadors de crisis socials, sanitàries, econòmiques i ecològiques que aboquen a la pobresa, marginalització i precarització de bona part de la població del planeta.

Aquests són els eixos de denúncia i d’actuació que han de permetre relligar el passat amb el present, un passat de lluita per les llibertats, la justícia i la solidaritat que avui ens compromet a noves formes de lluita, en favor dels més febles, dels subjectes a persecució política, dels llençats als mars en recerca de mitjans de vida, etc.

En èpoques de crisi i desconcert, l’extrema dreta, en totes les seves manifestacions i variants, aprofita per inocular missatges d’odi i exclusió i per divulgar falsedats que retornen al passat més ignominiós de la nostra història recent. La Democràcia pot veure’s greument amenaçada amb la presència als parlaments de grups o partits que els usin per soscavar els seus valors, per falsificar la història i negar els processos de conquesta de les llibertats.

NO PASSARAN!!!