Política de privacitat i Avís Legal


Política de Privacitat

Per a donar compliment al Reglament General Europeo de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, en endavant RGPD i normativa vigent, l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme posa a la teva disposició la següent política de protecció de dades.

Desitgem que la relació amb els nostres persones usuàries es basi en la confiança mútua, per això, a la present Política de privacitat volem explicar-vos, de forma clara, rigorosa i transparent, com tractem les vostres dades de caràcter personal.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Nom: Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme en endavant ACEPF

Domicili: Barcelona, Via Laietana 16, 08003 Barcelona

Telèfon: 934 812 853

e-mail: expresospolitics@gmail.com

web: https://associaciocatalanadexpresospoliticsdelfranquisme.wordpress.com/

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

Resoldre els suggeriments i/o consultes que ens facin arribar a través del formulari web “Contacte”, raó per la qual podrem contactar amb la persona usuària a través del correu electrònic que ens hagi facilitat.

Enviar els butlletins a les persones que han omplert el formulari “Inscriu-te al Butlletí” d’acord amb la seva sol·licitud.

ACEPF no realitza transferència internacional de dades i decisions automatitzades.

Quan de temps conservarem les teves dades?

Les conservarem mentre siguin necessàries per a donar resposta a la consulta o suggeriment realitzat a través del formulari web “Contacte”. En cas de les persones que han omplert el formulari “Inscriu-te al Butlletí” , es conservaran les dades fins que la persona sol·liciti la baixa al mateix.

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

El tractament es realitza en base al consentiment explícit de la persona usuària, donat en el moment d’enviar les teves dades a través del nostre formulari “Contacte”, “Inscriu-te al Butlletí” i “Feste soci / sòcia”.

A qui comunicarem les teves dades?

Les dades del formulari web “Contacte”, “Inscriu-te al Butlletí” i “Feste soci / sòcia” no es lliuraran a cap tercer a no ser que sigui necessari per resoldre el suggeriment o consulta.

Com vetlla ACEPF per les seves dades?

ACEPF ha adoptat, d’acord a la legislació vigent, les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el seu tractament.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal i obtenir informació clara i comprensible sobre si ACEPF està tractant les seves dades personals, així com a sol·licitar la seva rectificació per ser inexactes o incomplertes. També pot sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides, o oposar-se al seu tractament per part de ACEPF l’exercici de portabilitat no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractaments que es realitza de els mateixes.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es pot fer per correu electrònic o postal, adjuntant còpia del document d’identificació, dirigit al responsable del tractament.

Així mateix la persona interessada podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Portección de Datos, especialment quan consideri que ACEPF no ha satisfet degudament l’exercici dels seus drets.

Data última actualització: 11/01/2020

Avís Legal

Dades d’identificació

Nom: Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, en endavant ACEPF

Domicili: Barcelona, Via Laietana 16, 08003 Barcelona

Telèfon: 934 812 853

e-mail: expresospolitics@gmail.com

web: https://associaciocatalanadexpresospoliticsdelfranquisme.wordpress.com/

Condicions generals d’ús

La navegació i la utilització dels serveis del portal web suposen l’acceptació com a persona usuària i sense reserves de cap tipus de les condicions previstes en el present avís legal.

Vigència de la informació

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i s’exposen amb finalitats informatives.

Propietat intel·lectual o industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat exclusiva de l’ACEPF, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Responsabilitats

L’ACEPF rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’ACEPF i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, l’ACEPF no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Al posar a disposició de la persona usuària aquesta pàgina web volem oferir un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no podem garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web, de l’absència de virus o altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en sistema de la persona usuària, pel que la persona usuària assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat de l’ACEPF per qualsevol d’aquests danys.

La persona usuària té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

La prestació del servei del lloc web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. Tot i això, l’ACEPF està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web per a propòsits públics comercials incloent el text, imatges, àudio i / o vídeo sense l’autorització escrita de l’ACEPF.

Tota aquella usuària o tercera que desitgi incloure dins de la seva pàgina web qualsevol tipus de link o hipervincle que connecti o traslladi a la pàgina web de l’ACEPF, o a les pàgines que el componen, haurà de notificar prèviament a l’ACEPF, i obtenir la corresponent autorització.

Data darrera actualització: 20/10/2022