Declaració de l’Associació Catalana d’Ex-presos Polítics del Franquisme en el Dia Internacional dels Drets humans

10-12-21

El 10 desembre es celebra el Dia Internacional dels Drets Humans, commemorant el dia en què l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar, l’any 1948, la Declaració Universal dels Drets Humans. Enguany es compleixen 73 anys d’aquesta aprovació.

Sense drets humans no hi ha democràcia. La convivència democràtica és incompatible amb:

  • la negació dels crims contra la humanitat i les violacions massives als drets humans comeses pel franquisme,
  • el manteniment de la impunitat dels perpetradors,
  • el greuge reiterat als represaliats amb homenatges i símbols que exalten la dictadura i
  • la permanència de milers de persones a les fosses del franquisme.

És necessari desbloquejar el projecte de Llei de Memòria Democràtica que el Govern de l’Estat ha enviat al Congrés. Encara tenim l’oportunitat de superar les insuficiències de la Llei de Memòria Històrica del 2007. Demanem valentia al Govern de coalició i intel·ligència política a les forces progressistes, per fer un pas endavant en aquest tram del debat parlamentari.

En aquest Dia Universal dels Drets Humans, la Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Ex-presos Polítics del Franquisme exigeix al Govern de l’estat que es posin en marxa les polítiques públiques de Memòria necessàries per donar resposta de forma immediata i completa als drets de Veritat, Justícia, Reparació i No Repetició.

La futura Llei ha d’anul·lar o modificar totes les normes jurídiques i legals que fins ara han permès mantenir la impunitat dels victimaris i la indefensió dels represaliats. No es pot continuar utilitzant la llei d’Amnistia de 1977 en contra de tota la jurisprudència internacional per impedir jutjar els crims de lesa humanitat comesos per la Dictadura,.

La reparació ha de ser moral, però també política i material. La Llei estatal de Memòria ha d’impulsar la reparació pels béns incautats per l’aplicació de la Llei de Responsabilitats Polítiques de 1939, el reconeixement del treball esclau als camps del franquisme i l’enriquiment il·lícit de grans empreses que van donar suport a la dictadura.

Des del punt de vista polític, la reparació exigeix l’elaboració pública i oficial d’un cens integral de víctimes del franquisme, que serveixi de base per al reconeixement del genocidi fundacional del franquisme i, per tant, del seu caràcter radicalment il·legal.

L’accés a la Veritat és un dret fonamental no només per a les víctimes, sinó per al conjunt de la ciutadania, tal com va aprovar l’Assemblea General de les Nacions Unides el 21 de desembre de 2010. El coneixement de la veritat històrica constitueix l’arrel de la Memòria Democràtica, front el negacionisme i el revisionisme impulsats per poderosos sectors polítics, mediàtics i culturals.

La Llei ha d’incorporar al sistema educatiu el relat actualitzat i compromès amb la veritat historiogràfica i els valors democràtics del que va suposar per als pobles d’Espanya el cop d’estat de 1936, la Guerra, la dictadura franquista i la Transició, així com un accés lliure i generalitzat als Arxius Històrics, judicials i administratius vinculats al període comprès entre l’inici del règim republicà i el final de la transició.

Finalment, tots i cadascun dels articles de la futura Llei de Memòria han d’estar orientats a aconseguir que mai més es repeteixin a l’Estat espanyol situacions de conculcació dels drets humans des del poder polític. La no repetició suposa i exigeix una Memòria militant contra tota forma de feixisme, adreçada sobretot al futur i les noves generacions.

Per l’enfortiment de la convivència democràtica, per assegurar un futur lliure d’amenaces autoritàries i neofeixistes, en aquest Dia Universal dels Drets Humans exigim una Llei Estatal de Memòria que respongui plenament als objectius i reivindicacions llargament sostingudes i expressades pel Moviment Memorialista.

Veritat, Justícia i Reparació! 

Barcelona,10 de desembre del 2021