Declaració sobre la intolerable i inadmissible resolució del Tribunal Suprem en relació a la suspensió cautelar del trasllat de les restes del dictador Franco

5-06-19

Reunida amb el dia d’avui La Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, vol fer pública la següent declaració:

  1. Manifestar la més enèrgica repulsa per aquesta resolució del TS en relació a la suspensió cautelar del trasllat de les restes del dictador Franco.

  2. Considerem especialment condemnable la referència al general colpista Francisco Franco com a cap d’estat des de l’1 d’octubre de 1936, justament quan dirigia la sublevació militar contra la legalitat de la II República, que presidia, com a cap d’Estat, don Manuel Azaña y Díaz.

  3. Aquesta resolució del TS reflecteix, de manera intolerable i del tot inadmissible, una visió revisionista de la història, una falsificació dels fets, i un contingut guerra-civilista, absolutament impropi i reprovable d’una alta instància jurídica d’un Estat democràtic.

  4. Considerem, igualment, que aquesta resolució del TS constitueix una infàmia contra el sistema democràtic. En primer lloc contra les persones que van lluitar per preservar la legalitat i la defensa de les institucions republicanes. Moltes d’elles, milers i milers d’homes i dones que encara formen part dels desapareguts a les cunetes. En segon lloc contra les persones que van lluitar contra el feixisme i el nazisme a Europa, i els homes i les dones que a casa nostra van combatre el règim dictatorial durant la llarga nit del franquisme. Pagant un alt preu amb vides humanes, tortures, i presons i repressió.

  5. Volem manifestar que aquesta resolució del TS sembla emesa pel “Cuartel general franquista de Burgos”.

  6. En conseqüència exigim la rectificació immediata d’aquesta monstruositat jurídica i també el trasllat de les restes del dictador sense més dilació.

Barcelona, 5 de juny de 2019