Celebrem l’Assemblea anual

6-03-19

El dos de març es va celebrar l’assemblea anual ordinària de l’associació, on es va fer lectura i es va aprovar l’acta de la passada assemblea.

També es va presentar la memòria la memòria d’activitats del 2018, ta impulsades per la mateixa associació com les que hem co-participat amb institucions i altres entitats.

També es va presentar l’estat de comptes i el pla de treball per aquest 2019, amb les principals activitats i reptes que emprenem com a associació per aquest any.