Convocatòria d’assemblea extraordinària de l’Associació d’Amics de les Brigades Internacionals a Catalunya

17-04-18

A les companyes i companys de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme:

L’associació d’Amics de les Brigades Internacionals, que presideix de fa anys el company Lluís Martí Bielsa,  secretari de la nostra associació, ha decidit renovar la seva estructura, ampliar els seus associats i adpatar els seus estatuts a la darrera llei d’associacions. Com sabeu, L’Associació d’Amics de les Brigades Internacionals organitza conjuntament amb nosaltres l’homenatge que cada any es realitza el mes d’octubre commemorant el comiat que la ciutat de Barcelona va oferir als brigadistes.

Aquesta renovació és, enguany, força oportuna degut als objectius que s’ha marcat l’associació en relació a la celebració del 80è aniversari del comiat dels brigadistes. Per commemorar aquesta data s’ha previst un seguit d’actes, amb participació de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat, i amb un fort protagonisme de l’Associació d’Amics de les Brigades Internacionals.

La relació que mantenim les dues organitzacions, la presència al front de les dues del nostre company Lluís Martí Bielsa i la importància dels actes previstos al llarg del present any, han portat a la junta de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme a considerar la possibilitat que els memebres de la nostra associació siguin a la vegada membres de l’Associació d’Amics de les Brigades Internacionals, exemptes de pagar quota atesa la doble afiliació, sempre que manifestin la seva voluntat de ser-ho.

Els objectius comuns d’ambdues organitzacions a l’hora de treballar per a la recuperació de la memòria històrica, el caràcter clarament antifeixista de les dues i la decidida voluntat de col·laborar políticament en la defensa de la democràcia i la justícia social, faciliten aquesta aproximació entre les dues organitzacions, quedant clar que les dues mantenen la seva independència i la seva personalitat pròpia.

Amb aquesta perspectiva, convidem als membres de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics que ho desitgin, a assistir a l’Asssemblea General Extraordinària de l’Associació d’Amics de les Brigades Internacionals a celebrar el proper dissabte 21 d’abril de 2018, a la Via Laietana, n. 16; a les 10:30 en primera convocatòria i a les 11:00 en segona convocatòria.

 

El President

J.C. Vallejo